top of page

448 poäng för Miljön

Drömstorts 3x3 deltagare och åskådare satte 219 skott på 10 min för att lyfta miljöfrågor vilket motsvarar 448 poäng i basket.

Vad tycker ni är viktigt med miljön? Deltagare PU13

/Allt i miljön är viktigt vi får mat ifrån den

Vad ska man tänka på när det gäller miljön? Kevin Dunk mästare

/Att inte skräpa ner och att återvinna.

Varför ska man tänka på miljön? Wilma Drömledare

/Jag tycker att man ska tänka på miljön eftersom vi måste ta hand om vår värld och vi måste lämna den i ett bättre skick för kommande generationer.

Vad kan man göra för miljön? Straight Savage Dance Crew

/Man kan tänka på att återvinna och skänka saker som man inte behöver.

Ni kan läsa mer på Miljö 3x3

bottom of page