top of page

Juryns motivering för priset

Inte visste vi att Drömstort skulle få det här priset framför en massa politiker.


Juryns motivering för priset till:


”Vårens fysiska och framförallt digitala demonstrationer mot strukturell rasism visar att främlingsfientligheten och rasismen tyvärr fortfarande är stor, både i Sverige och i vår omvärld.


Föreningen Dröm stort startades år 2012 av Kassim Nagwere m.fl. och har under flera års tid bedrivit flera projekt och aktiviteter som bidrar till integration och samexistens mellan mångkulturella grupper i samhället genom att främja social delaktighet och ungdomars mål och drömmar i socioekonomiskt utsatta områden.


Dröm stort har en inkluderande värdegrund där alla ungdomar är välkomna oavsett bakgrund. Deras arbete bidrar till ökad självkänsla för unga vuxna genom att bistå med resurser, förebilder och stöd för framtiden genom bl.a. läxhjälp, föreläsningar, kultur och idrott. Arbetet bidrar också med ökad förståelse mellan ungdomar från olika kulturer och för att nyanlända lättare ska inkluderas i samhället.


För att uppmärksamma detta viktiga arbete vill juryn tilldela Dröm stort och Kassim Nagwere Region Stockholms pris mot främlingsfientlighet och rasism. ”


@lovettejallow fick även pris för sitt grymma arbete med @action4humanity_se sann vardagshjälte Tack @regionstockholmComments


bottom of page