top of page

Miljö viktigt/vet ej 19 år


Dunkare Kevin Sellén 19,

Varför är miljön viktig? Jag vet inte

Men Kevin vet vad man kan göra för miljön återvinning.

Vad ska man tänka på när det gäller miljön?

Att inte skräpa ner och att återvinna.

Vad kan man göra för miljön?

Ta hand om den.

Vilka miljö problem känner du till?

Global uppvärmning.

Foto av Anders Tillgren

Taggar:

bottom of page