Drömstort team

Sarah Nakazzi

Integrationssamordnare

Samaryna2@gmail.com

Kassim Nagwere

Grundare och verksamhetschef

Kassim@dromstort.com

Aboth Omundi

Idrottsledare

Fereshteh Mojaverian

Projektledare

Fereshteh@dromstort.com

Hassan Sendaula

Idrottsansvarig

Hassan@dromstort.com