Tolk med omsorg

Tolk och integration med omsorg initiativet växte fram från att några av Drömstorts ungdomar och deras familjer riskerade att bli vräkta och hade samlat på sig skulder bland annat för att de inte kunde läsa myndighetsbrev eller hade kunskap om hur man hanterar skulder. Vi på Drömstort bestämde oss för att samla våra krafter och nyttja vår språkkompetens, myndighetskännedom, samhällskunskap och kontaktnät till att arbeta mot detta problem.

Vad vi gör

Vi hjälper individerna att integrera till ett nytt liv i Sverige t.ex. berättar hur samhället fungerar, navigera genom myndigheter, kultur samt anpassa till ett liv med högre krav på teknologisk användning. Vi utför samhällsintroduktioner och talar om kronofogden bland annat.

 

Vi agerar som förmedlare mellan individen och socialen. Vi förklarar individens vardagliga situation så att socialen och andra myndigheter kan få bättre förståelse för individens behov. Vi översätter och tolkar myndighetsbrev och utför akut tolkningen vid vårdbesök eller hos socialen etc. Vi hjälper till med upphämtning vid Arlanda och bosättning.

Läs mer på: 

www.tolkmedomsorg.com

Medlemskap

Du får ta del av Drömstorts aktiviteter!

Du får stöd och vägledning!

Du får chans att utvecklas och komma närmare dina drömmar!

Drömstort

Hardemogatan 1

124 67, Bandhagen

Info@Dromstort.com

  • Facebook Social Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black Pinterest Icon
  • Instagram Social Icon