top of page

Sprid kunskap och ät mer vegansk kost


Drömledare: Wilma Njie 18,

Jag tycker att man ska tänka på miljön eftersom vi måste ta hand om vår värld och vi måste lämna den i ett bättre skick för kommande generationer.

Man ska tänka på att inte förbruka mer än vad som är nödvändigt.

Man kan sprida kunskapen om olika miljöfaror och försöka att ändra ens dåliga vanor som man gör åt miljön som att skräpa ner och så vidare.

Man kan även börja äta mer vegansk, något som jag håller på att påbörja.

Vilka miljö problem känner du till?

Nordpolen håller på att smälta pga av global uppvärmning och det beror på allt koldioxid utsläpp även så förstörs regnskogen pga sökandet av palmolja.

Foto av Anders Tillgren

Taggar:

bottom of page